Česká otužilecká unie

Bližší informace o České otužilecké unii poskytne její předseda:
Vladimír Komárek
Mobil: 776 601 610
E-mail: vlkomarek@volny.cz nebo otuzilci@otuzilci.cz
 

Zpět do základní nabídky