Z historie otužování

Tento příspěvek se opírá o informace shromážděné Václavem Židkem v knize "Sám ve víru zdymadel". Další informace doplnil Vladimír Komárek.


Zpět do základní nabídky