Otužilce pro reklamní akce, televizní přenosy, videoklipy, fotografování, do filmového komparsu sežene Vladimír Komárek, předseda České otužilecké unie.

Mobil: 776 601 610   /  E-mail: vlkomarek@volny.cz nebo otuzilci@otuzilci.cz